PŘIHLÁŠKY

Kontaktní údaje

v případě nezletilého žáka
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do  kurzů Taneční školy BS se přihlásíte

  • vyplněním a odesláním tohoto  formuláře
  • osobně nebo telefonicky na čísle 775 615 503
  • přes Facebook, instagram
  • prostřednictvím WhatsApp
  • přes email blankatakajda@gmail.com
  • u nezletilých vyžadujeme podpis rodičů na papírové přihlášce