pokročilí

Už podle názvu je Vám jistě jasné, že tento kurz je pokračováním něčeho. V tomto případě pokračováním základního kurzu pro začátečníky – mládež.
Tomu odpovídá i obsah – vyučuji další, už trochu zajímavější a náročnější variace tanců, které ovládají žáci základních kurzů.
Je lhostejné, zda jste absolventy letošními, nebo jste chodili do kurzů v předchozích letech.
Také je úplně jedno, zda jste prožívali svoje základní taneční u mne, nebo u kteréhokoli jiného tanečního mistra. Hlavně, že máte na co v pokračovkách navazovat!
Délka kurzu je  9  lekcí po 2 vyučovacích hodinách. I tyto kurzy slavnostně zakončujeme závěrečnou prodlouženou-spojenou 8. a 9, lekcí. Kurz navazuje na základní vždy od od ledna  v Týnci nad Sázavou ve Společenském centru a dle rozvrhu i v Tanečním studiu BT v Benešově
 Také nabízíme kurz pro pokročilé dospělé – bližší info na stránce „dospělí“ i v „kalendáři“.