KURZY PRO DĚTI

  • MINI ORIENT – prvky a základy orientálních tanců pro slečny,tanec i s různými doplňky a rekvizitami. Dvě skupiny podle věku : 6-10 a 11-15 let) lekce v úterý 16:30 a 17:30 Studio BT  BN, (první lekce 18.9.)
  • LITTLE LATINA – latinskoamerické tance pro slečny 8-15 let, lekce každé pondělí v 18:00 Studio BT  BN (první lekce 17.9.)
  • LITTLE DANCE – tanečně pohybová průprava pro nejmenší děti od 5 do 7 let, etudy s prvky jednotlivých stylů – umožní rozhodnout, který styl je dítěti nejbližší. Trénuje se : držení těla, rytmická průprava, vytváření vztahu k tanci a hudbě, nácvik koncentrace pozornosti, koordinace pohybů, kázeň a zdravé sebevědomí. Tanečky pro radost – základ pro další taneční výuku. Lekce ve STUDIU BT každé pondělí v 17:00 Studio BT  BN  (první lekce 17.9. ); výuka v MŠ dle nabídky konkrétní školky.
  • STREET DANCE – základy koordinace, separace, dynamiky, různé prvky a styly, společné sestavy, osobní růst – lekce pondělí 14:30 a 15:30 Studio BT  BN  (první lekce 17.9. )
  • BREAK DANCE – základní prvky breaku odpovídající věkové kategorii, flexibilita, pohybový rozsah, pružnost, koordinace, separace, dynamika, společné sestavy, osobní růst – lekce pátek 14:00 a 15:00 Studio BT  BN(první lekce 14.9. )
  • SOUBOR : trénink latinsko-amerických, standardních , country, jazzových tanců, taneční etudy a pohybová průprava pro děti 6-14 let ; příprava předtančení – vystoupení na společenských akcích trénink podle kalendáře každý čtvrtek 17:00 (první trénink 4.10. Společenské centrum Týnec n.S. )